Cookies a Zásady ochrany osobných údajov

I. Prevádzkovateľ a informácie

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)je Michal Vaňo ďalej len: „prevádzkovateľ“).

adresa:Hertník 259

email:Michal-vano@centrum.sk

telefón:[ 0944051641

 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Prevádzkovateľ nevymenoval odpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe vyplnenia kontaktného formulára.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje na základe zaškrtnutia políčka so súhlasom spracovania osobných údajov pre zasielanie noviniek a marketingových e-mailov.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu a noviniek (najmä zasielanie obchodných oznamov a newsletterov podľa §13 ods.1 písm. a) zákonav prípade že nedošlo k objednávke služby alebo tovaru

Účelom spracovania osobných údajov je:

 • Zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 • Zasielanie noviniek a článkov uverejnených na webe https://www.psychicka-pohoda.sk/
 • Zo strany prevádzkovateľa nedochádza  automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle§ 28 Zákona.

 IV. Ďalšie zhromažďovanie a použitie vašich údajov

4.1. Záznamy webového servera

Naše webové stránky môžete vždy navštíviť bez toho, aby ste nám povedali, kto ste. Pri väčšine webových stránok je však bežné, že server, ktorý hosťuje naše webové stránky (ďalej len „webový server“) automaticky zhromažďuje vaše údaje, keď nás na internete navštívite.

Webový server automaticky rozpoznáva určité osobné údaje, napríklad vašu IP adresu, dátum a čas, kedy ste našu stránku navštívili, obsah, ktorý ste si na našej webovej stránke prehliadali, webovú stránku, ktorú ste predtým navštívili, použitý prehliadač (napr. Internet Explorer), použitý operačný systém (napr. Windows), ako aj názov domény a adresu poskytovateľa internetu (napr. AOL). Ak naša webová stránka používa súbory cookie (ako je vysvetlené nižšie), webový server ukladá aj tieto informácie.

Pravidelne tieto protokoly serverov vyhodnocujeme na štatistické účely (tzv. „clickstream analýzy“), aby sme zistili, ako sa naše webové stránky používajú. Našu webovú stránku optimalizujeme na základe týchto zistení. Tieto údaje môžeme použiť aj v prípade zneužitia systému v spolupráci s poskytovateľom internetových služieb a/alebo s miestnymi orgánmi na identifikáciu pôvodcu takého zneužitia.

3.2. Dočasné cookies (tzv. „session cookies“)

Súbory cookies ukladáme, aby sme vám mohli ponúknuť komplexnú škálu funkcií a aby sme vám spríjemnili používanie našich webových stránok. „Cookies“ sú malé súbory uložené vo vašom počítači prostredníctvom vášho internetového prehliadača. Ak súbory cookie nechcete používať, môžete zabrániť ich ukladaniu do vášho počítača prostredníctvom príslušných nastavení vášho internetového prehliadača. Upozorňujeme, že tento krok môže obmedziť funkčnosť a funkcie našej ponuky.

Technické súbory cookie slúžia na to, aby umožnili používateľovi prístup k hlavným funkciám webovej stránky a jej variantov, zabezpečili ich pripojenie a umožnili budúce prehliadanie webovej stránky a jej variantov, ktorých obsah sa dá zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť.

Reklamné súbory cookie sa používajú na prispôsobenie reklamného obsahu, ktorý sa zobrazuje na webových stránkach a jej variantoch, podľa zvykov používateľa.

Používateľ má možnosť zdieľať obsah stránky s inými ľuďmi prostredníctvom sociálnych médií. Keď používateľ použije tlačidlá zdieľania, automaticky sa inštaluje súbor cookie tretej strany.

Zoznam Súborov cookies, ktoré sa používajú na webe bodg.sk si môžte pozrieť nasledovným: po príchode na stránku https://bodg.sk/ stlačte tlačidla F12 na klávesnici PC, otvorí sa vám lišta. Následne vyhľadajte application-storage-cookies, zobrazia sa vám všetky súbory cookies, ktoré sa používajú na webovej adrese https://www.psychicka-pohoda.sk/

Vypnutie a zapnutie súborov cookies v google chrome nájdete tu: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

V iných prehliadačoch:

Pokyny nájdete na webových stránkach podpory príslušného prehliadača.

3. 3. Analýza údajov prostredníctvom pseudonymizovaných užívateľských profilov

Na webovú analýzu používame službu Google Analytics od spoločnosti Google LLC („Google“). Služba Google Analytics využíva textové súbory cookie uložené vo vašom zariadení, ktoré pomáhajú analyzovať spôsob používania webovej stránky. Informácie, ktoré súbor cookie vygeneruje v súvislosti s používaním tejto webovej stránky (vrátane vašej skrátenej IP adresy), budú odoslané spoločnosti Google a tá ich uloží na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie, aby pre nás vyhodnotila vaše používanie webovej stránky, aby zostavila štatistické prehľady o aktivite webovej stránky a aby nám poskytla ďalšie služby súvisiace s používaním našich webových stránok a internetu.

Spoločnosť Google môže tieto informácie previesť tretím stranám, ak si to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracovávajú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google používa vaše údaje, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Ak nemáte záujem o analýzu webovej stránky, služby spoločnosti Google môžete zakázať pomocou prídavného modulu prehliadača. Môžete si ho stiahnuť tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=enNa zber e-mailových adries a osobných údajov používame nástroj mailchimp.com, Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE 5000 Atlanta, GA 30308 USA. Tento nástroj slúži na zber a to z kontaktných formulárov. Ďalej slúži na rozosielanie e-mailov ak ste s takýmto zasielaním súhlasili zaškrtnutí políčka.

Spoločnosť Rocket science tieto informácie neposiela ani nezdieľa s tretími stranami. Vaše osobné údaje sú chránené na zabezpečených serveroch. Ako a kde sú vaše osobné údaje uložené a zabezpečené si môžte pozrieť na tomto odkaze https://mailchimp.com/about/securit .

Facebook pixels, všetky potrebné informácie nájdete na tomto odkaze: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Okrem toho môžete používanie jednotlivých súborov cookie upraviť prostredníctvom nastavení ochrany súkromia vo vašom prehliadači.

 

IV.

Doba uchovávania osobnýchúdajov

 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • Pre zasielanie newsletra po dobu 3 rokov
 • Pre zasielanie novo uverejnených článkov a popisov na webe po dobu 3 rokov
 • po dobu než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov ak sú údaje spracovávané na základe súhlasu
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 • Príjemcovia osobných údajov sú mailchimp.com, google analytics, facebook pixels
 • Podieľajúce sa na zasielaní tovaru
 • zaisťujúce marketingové služby.
 • zaisťujúce štatistické údaje a údaje o správaní návštevnikov webu
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú uchovávané a šifrované na území európskej únie. Údaje, ktoré sú ukladané na webe psychická-pohoda.sk sú zabezpečené nastavením webu do ktorého má prístup len administrátor (prevádzkovateľ webu).

VI.

Vaše práva

 • Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojímosobnýmúdajompodľa§ 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa§ 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa§ 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa§ 26 Zákona
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne na adresu prevádzkovateľa alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v čl.III týchto podmienok 
 • Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov, najmä wordfence,avast antivirus a pravidelné zálohovanie a nastavenie webu proti útoku heckerom
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním údajov prostredníctvom kontaktného formulára a  potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Niektoré údaje zhromažďujeme, aby sme vám na našej webovej stránke vedeli poskytnúť zodpovedajúce funkcie alebo aby sme odpovedali na vaše otázky.

Ak tieto údaje uvediete sami, vyššie uvedené nepovinné údaje nemusíte poskytnúť. Bez týchto údajov však nebudeme môcť na našej webovej stránke sprístupniť zodpovedajúce funkcie, prípadne nebudeme môcť spracovať vaše požiadavky.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20.2.2019