Odhaľte klamstvom čítaním z očí 4.5/5 (2)

Stavbu a funkciu oka si môžete prečítať na tomto odkaze OKO.

,,Hovorí sa, že oči sú zrkadlom duše.‘‘

Po prečítaní tohoto článku, nebudete mať pochybností o pravdivosti tejto vety.

Informácie a techniky, ktoré si prečítate sú určené a boli skúmané len s tými najlepšími úmyslami. Prosím nezneužívajte ich.

Reč očí

Tieto metódy boli skúmané a opísané v knihe Eye Accesing Cues (tkz. Pozorovateľné prejavy očí).

Poďakovanie patrí aj objaviteľom neurolingvistického programovania Richardovi Bandlerovia a Johnovi Grinderovi.

Ja som čerpal informácie k tomuto článku hlavne z knihy Thorsten Havener ,,Viem, čo si myslíš‘‘

odporúčanie: odporúčam si spraviť čas na prečítanie týchto slov a nebolo by na škodu ani pero a papier na písanie poznámok


Pohyby očí a kedy k nim dochádza

Oči sa smerujú na hor ,🙄 ak si osoba s ktorou komunikujete vybavuje jasný obraz .

Bokom , 😏ak jej napadajú zvuky, slová priradené k tomuto obrazu.

Do ľava a dolu 😌 pozerá keď dôjde ku kinestetickému vnemu.

Tieto pozorovania neplatia stále. Uvádza sa, že niektoré osoby vrátane 50% ľavákov pohybujú očami zrkadlovo. Nejde o nič závažné. Skrátka osobu, ktorú pozorujete, podrobíte testu a odpozorujete pohyby jeho očí, aby ste z nich neskôr mohli vyčítať pravdu, alebo klastvo.


test tabuľka s nápisom

Test č.1

farebné púpavy vizuálne vnemi

Vizuálna spomienková predstava

Ak chcete zistiť kedy váš oproti sediaci myslí resp. predstavuje si, alebo ešte inak vybavuje sa mu jasný obraz niečoho. Opýtajte sa ho na niektorú z týchto otázok:

< Akej farby je tvoje auto? >

< Koľko križovatiek prejdeš cestou z práce domov? >

< Nachádza sa na slovenskej vlajke červená farba? >

Oči vašej pozorovanej osoby by mali pri zodpovedaní týchto otázok smerovať doprava a hore. Pretože sa jedná o vizuálnu spomienku.

Oči môžu smerovať aj priamo hore, alebo ich pozorovaná osoba môže, pre detailnejšiu predstavu aj privrieť.

Auditívna (zvuková) predstava

audio test

Položte vášho náprotivku jednu z týchto otázok a zistíte aký pohyb vykonajú jeho oči pri spomienke na nejaký konkrétny zvuk:

< Skús si spomenúť na melódiu svojej obľúbenej pesničky >

< Vedeli by si si spomenúť na tón hlasu svojej mami ?>

Pri odpovedi by sa mali oči pozorovanej osoby pohybovať vodorovne doprava.

Takto sa prejavuje keď si náš mozog spomína na slová, zvuky, melódie, ktoré reálne počul. Ide o spomienku na zvuk.

Teraz viete ako sa pohybujú jej či jeho oči ak si reálne spomína na situácie, ktoré sa reálne videl/videla a počul/počula. Čiže dokážete odhaliť, že vám hovorí pravdu.

prečítajte si:

Test č.2

Pri tomto teste je dôležité, aby boli otázky položené tak, že na nich subjekt dokáže odpovedať len vykonštruovane (tzn. musí si odpoveď vymyslieť, domyslieť).

Napríklad ak váš náprotivok počúva punk určite si nebude vedieť predstaviť melódiu nejakého trecku od DJ.Tiesta.

Takže mu položte otázku typu:

>Ako znie melódie prvého známeho trecku od DJ. Tiesta?<

>Ako znie šesť valcový motor od BMW?<

Keďže budú odpovede konštruované, jeho oči budú smerovať priamo doľava.

Pri vizuálne konštruovaných odpovediach smerujú oči doľava hore.

Tu položte otázky napríklad typu:

>Ako by vyzeralo tvoje auto s fialovou metalízou?<

>Ako by si vyzeral/a v ženských/mužských šatách?<

Pomocou tohoto krátkeho testu sa naučíte jednoduchý a základný princíp čítania z očí vášho náprotivku.

Nabudúce si urobíme malý experiment ako využiť čítanie z očí v bežnom živote a zistíte čo prezrádzajú zreničky.


Hodnotiť článok

Post Author: Michal

Prosím pridajte komentár